srod01

Zraszanie hałd węgla mieszaniną wody z celulozą w celu zabezpieczenia przed wywiewaniem pyłu przez wiatr z placów składowych.