srod05

Wykorzystanie nowoczesnych osłoniętych chwytaków.