srod11

Regularne mechaniczne oczyszczanie, zraszanie wodą, zamiatanie ciągów komunikacyjnych i placów, z jednoczesnym odsysaniem pyłów  specjalistyczną zamiatarkę typu BRODDWAY i JOHNSTON.