srod14

Zakup  agregatów mgły z beczkami kołowymi do wytworzenia kurtyn mgłowych ograniczających migrujące pyły w trakcie przeładunków – w trakcie realizacji.