srod15

Zakup i usytuowanie na wyjeździe z terminalu urządzenie do czyszczenia podwozia i kół – w realizacji.