srod02

Obowiązek polewania wodą węgla składowanego na placu podczas rozładunku statku.