srod07

Maksymalne opuszczanie chwytaków do wnętrza ładowni lub na pryzmę tak, aby ograniczyć pylenie ze spadającego ładunku.