srod10

Zamiatanie na sucho pyłu z drogowych ciągów komunikacyjnych i placów na terminalu.