srod08

Ograniczenie wędrujących pyłów poprzez zastosowanie ścian osłonowych/oporowych.