srod04

Zraszanie dużą ilością wody miejsc przeładunkowych i samego ładunku na środkach transportu co zapobiega podnoszeniu pyłów podczas przeładunków.