Nasza firma jest świadoma zagrożeń środowiskowych jakie niesie za sobą obsługa ładunków masowych suchych w obrocie portowo-morskim, dlatego też ochrona środowiska jest nieodłączną częścią naszej podstawowej działalności, czego przykładem jest nieustane wdrażanie nowych projektów ograniczających wpływ tych zagrożeń na najbliższe otoczenie.

MTMG nieustannie pracuje nad nowymi skuteczniejszymi rozwiązaniami, kierując się międzynarodowymi standardami i praktykami popartymi najlepszą dostępną wiedzą i doświadczeniem Grupy HES International, w zakresie ograniczania niezorganizowanego pylenia.

MTMG minimalizuje wpływ działalności portowej terminalu poprzez zastosowanie zabezpieczeń:

Zraszanie hałd węgla mieszaniną wody z celulozą w celu zabezpieczenia przed wywiewaniem pyłu przez wiatr z placów składowych.

ZDJĘCIA

Zraszanie dużą ilością wody miejsc przeładunkowych i samego ładunku na środkach transportu.

ZDJĘCIA

Wykorzystanie nowoczesnych osłoniętych chwytaków.

ZDJĘCIA

Ograniczenie wędrujących pyłów poprzez zastosowanie ścian osłonowych/oporowych.

ZDJĘCIA

Zamiatanie na sucho pyłu z drogowych ciągów komunikacyjnych i placów na terminalu.

ZDJĘCIA

Regularne mechaniczne oczyszczanie, zraszanie wodą, zamiatanie ciągów komunikacyjnych i placów, z jednoczesnym odsysaniem pyłów  specjalistyczną zamiatarkę typu BRODDWAY i JOHNSTON.

ZDJĘCIA

Maksymalne opuszczanie chwytaków do wnętrza ładowni lub na pryzmę tak, aby ograniczyć pylenie ze spadającego ładunku.

ZDJĘCIA

Obowiązek polewania wodą węgla składowanego na placu podczas rozładunku statku.

ZDJĘCIA

Bezwzględny zakaz załadunku i rozładunku ładunków sypkich w stanie suchym, z placów i zasobni odkrytych na/z środków transportu.

Ograniczenie przeładunku ładunków sypkich przy silnym wietrze, w przypadku wiatrów o kierunku północnym i wschodnim.

Zakaz przeładunku w relacjach burtowych ładunków sypkich przy sile wiatru powyżej 6 stopni w skali Beauforta (było 8 stopni).

Ograniczanie przemieszczania ładunku na placach i w zasobniach.

Dodatkowe zabezpieczenia i rozwiązania ograniczające wpływ niezorganizowanego pylenia na środowisko:

Zakup  agregatów mgły z beczkami kołowymi do wytworzenia kurtyn mgłowych ograniczających migrujące pyły w trakcie przeładunków – w trakcie realizacji.

ZDJĘCIA

Zakup krytego przenośnika taśmowego ze zraszaczami typu Telestack, m.in. w celu ograniczania pylenia powstającego podczas przemieszczania ładunków na terenie terminalu – w trakcie realizacji.

Zakup nowego żurawia szynowego Q40t Ardelt z większą objętością chwytaka, zmniejszenie liczby pojedynczych operacji przeładunkowych dostawa – w realizacji.

Zakup i usytuowanie na wyjeździe z terminalu urządzenie do czyszczenia podwozia i kół – w realizacji.

ZDJĘCIA

Montaż testowych wskaźników jakości powietrza monitorujących pomiary pyłu zawieszonego PM2.5 i PM10.

Bieżące monitorowanie prognoz kierunków i siły wiatrów.

Ponadto zgodnie z naszą polityką inwestycyjną, stopniowo wymieniamy istniejące żurawie i sprzęt na nowy, wyposażony w chwytaki i łyżki o większej pojemności. Skutkować to będzie zmniejszeniem liczby pojedynczych operacji przeładunkowych i w konsekwencji zmniejszeniem emisji pyłów, przy obsłudze tej samej masy ładunkowej