Telefon

(+48) 58 627 43 18

Telefon (24h)

(+48) 508 376 415

Efektywne zarządzanie zdrowiem i bezpieczeństwem oraz systemami ochrony środowiska jest kluczem do sukcesu naszej działalności. Zapobieganie wypadkom i incydentom to jedna z naszych podstawowych wartości. Wierzymy, że można ich uniknąć i jesteśmy zdeterminowani aby osiągnąć ten cel. Wprowadziliśmy rygorystyczne normy i procedury zarządzania BHP stale upewniając się, że nasze oczekiwania są rozumiane i respektowane przez każdego pracownika i kontrahenta działającego na terenie naszego terminalu.

Procedura bezpieczeństwa higieny pracy poza strefą wykonywania przeładunków lub remontów na terenach i w obiektach MTMG Sp. z o.o.

(PDF)

Procedura bezpieczeństwa higieny pracy w strefie wykonywania przeładunków lub remontów na terenach i w obiektach MTMG Sp. z o.o.

(PDF)