Telefon

(+48) 58 627 43 18

Telefon (24h)

(+48) 508 376 415

Efektywne zarządzanie zdrowiem i bezpieczeństwem oraz systemami ochrony środowiska jest kluczem do sukcesu naszej działalności. Zapobieganie wypadkom i incydentom to jedna z naszych podstawowych wartości. Wierzymy, że można ich uniknąć i jesteśmy zdeterminowani aby osiągnąć ten cel. Wprowadziliśmy rygorystyczne normy i procedury zarządzania BHP stale upewniając się, że nasze oczekiwania są rozumiane i respektowane przez każdego pracownika i kontrahenta działającego na terenie naszego terminalu.

Procedura bezpieczeństwa higieny pracy poza strefą wykonywania przeładunków lub remontów na terenach i w obiektach HES Gdynia Bulk Terminal Sp. z o.o.

(PDF)

Procedura bezpieczeństwa higieny pracy w strefie wykonywania przeładunków lub remontów na terenach i w obiektach HES Gdynia Bulk Terminal Sp. z o.o.

(PDF)

HES Gdynia Bulk Terminal Sp. z o.o. posiada koncesję na przeładunek paliw ciekłych wydaną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr MPC/231/32139/OGD/2018/DS na okres do 18 października 2028 roku. Działając zgodnie z art. 4ba ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.) HES Gdynia Bulk Terminal Sp. z o.o. poniżej publikuje wykaz przedsiębiorstw energetycznych, którym świadczył usługi przeładunku paliw ciekłych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.