Telefon (24h)

(+48) 508 376 415

Dane techniczne

Pirs przeznaczony do przeładunku płynnych ładunków masowych, w tym także klas 3, 6, 8 i 9 wg kodu IMDG

  • Długość: 170 m
  • Max długość statku: 150 m

  • Zanurzenie: 9.10 m

  • Powierzchnie magazynowe: 8 313 m2  

  • Otwarte place składowe: 44 670 m2


Wyposażenie

  • Stanowisko obsługi zbiornikowca

  • Rurociągi: L1 (podgrzewany) / L2 / L3

  • Przepompownia

  • Stanowisko przeładunku cystern

  • 2 wagi samochodowe


Zdjęcia