Mieszkańcy Gdyni zwiedzili Morski Terminal Masowy Gdynia

Janusz Czarski

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w otwartym spotkaniu, 22 września, poznając kulisy funkcjonowania Morskiego Terminala Masowego Gdynia. Uczestnicy zapoznali się z działaniami MTMG, mającymi na celu optymalizację pracy i ograniczanie wpływu firmy na otoczenie. Ponadto, podczas terenowej wycieczki zwiedzili portowe place, nabrzeża i zobaczyli z bliska sprzęty zajmujące się przeładunkiem.

Wydarzenie przyciągnęło gdynian oraz fanów logistyki morskiej. Spotkanie odbyło się w sobotę, gdyż jest to dzień zmniejszonej aktywności prac w terminalu. Po zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa uczestnicy wzięli udział w autokarowej wycieczce, objeżdżając place składowe i nabrzeża, na których wykonywane są operacje przeładunkowe. Podczas wydarzenia MTMG poinformowało o niedawnych zakupach sprzętów, takich jak: żuraw bramowy, kryte przenośniki taśmowe oraz zraszacze.

– Niezwykle miło było nam gościć wszystkich zainteresowanych naszą codzienną pracą. Dziękujemy za spore zaangażowanie uczestników. Cieszymy się, że udało nam się wyjaśnić specyfikę funkcjonowania terminalu, opowiedzieć o przeładowywanych ładunkach oraz technologii w jakiej obsługujemy je na naszym terminalu. Spotkanie to było dla nas cennym doświadczeniem i kolejnym krokiem w stronę dialogu z lokalną społecznością – mówi Witold Mierzejewski, Account Manager MTMG.

Zwiedzanie Morskiego Terminalu Masowego Gdynia

Janusz Czarski

Gdynia, 11 września 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie prezentujące Terminal. Podczas wydarzenia planujemy przybliżyć Państwu charakterystykę naszej Spółki oraz pokazać wykorzystywane technologie przeładunkowe. Ponadto, przedstawimy działania służące zapewnieniu minimalnego oddziaływania na środowisko i najbliższe otoczenie, ze szczególnym uwzględnieniem technologii stosowanej do ograniczenia emisji pyłów.

Na wydarzenie zapraszamy osoby zainteresowane naszą działalnością, w szczególności przedstawicieli lokalnej społeczności. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 22 września o godz. 11.00, a zakończy około godz. 13.00. Podczas spotkania, około godz. 11.30, będzie możliwość zwiedzenia naszego Terminalu.

Termin sobotniego spotkania podyktowany jest mniejszym ruchem w Terminalu, a co za tym idzie: kwestiami bezpieczeństwa osób odwiedzających naszą Spółką i większą dostępnością terenu dla osób z zewnątrz.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 18 września 2018 roku na adres: marketing@mtmg.gdynia.pl wraz ze skopiowaną formułą zaprezentowaną poniżej:

„W związku z zapisami na wydarzenie odbywające się na terenie Morskiego Terminalu Masowego Gdynia w dniu 22 września 2018 r. i podaniem przeze mnie: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. do celów organizacyjnych spotkania.”

Osoby uczestniczące w spotkaniu prosimy o stawienie się przy bramie wjazdowej na teren MTMG od ulicy Węglowej w Gdyni.

Do zobaczenia!

OŚWIADCZENIE MTMG

Janusz Czarski

Gdynia, dnia 06.07.2018 r.

MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o.
w temacie emisji
pyłu węglowego powstającej podczas usług przeładunkowo-składowych świadczonych przez terminal
w Porcie Gdynia.

Szanowni Państwo.

Jako Zarząd spółki MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. chcielibyśmy odnieść się do tematu przeładunku i składowania węgla przez naszą firmę na terenie terminala w gdyńskim porcie, który to temat został poruszony w ostatnich dniach przez media.

Firma nasza – świadoma potencjalnych zagrożeń środowiskowych, jakie niesie za sobą obsługa ładunków masowych w obrocie portowo-morskim – od lat prowadzi różnorakie, szeroko zakrojone działania, mające na celu maksymalne ograniczenie uciążliwości działania firmy na środowisko, w tym także w celu zminimalizowania emisji pyłów suchych ładunków masowych, obsługiwanych w MTMG Sp. z o.o.

W ramach tych działań już w kwietniu 2015 roku wprowadzono do użytku system zabezpieczania hałd składowanych na placach ładunków – w tym przede wszystkim węgla – przed wywiewaniem pyłów. Od wielu lat jest on z powodzeniem stosowany w terminalach masowych portów zachodnioeuropejskich do eliminacji pylenia z hałd węgla i rudy żelaza. Rozwiązanie tego uciążliwego dla środowiska problemu polega na rozpyleniu nad hałdą składowanego towaru mieszaniny wody i celulozy, która absorbuje powierzchniowo pył i po wyschnięciu tworzy na składowanym ładunku cienką warstwę zapobiegającą wywiewaniu ładunku. Uzyskane w ten sposób „okrycie” jest zupełnie nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, biodegradowalne, a jednocześnie zupełnie neutralne dla składowanego ładunku.

Kolejnym sposobem na minimalizowanie przez naszą spółkę niepożądanej emisji pyłów jest permanentne polewanie wybetonowanych powierzchni placów oraz wewnętrznych dróg komunikacyjnych MTMG Sp. z o.o. wodą, co zapobiega podnoszeniu pyłów z podłoża na kołach poruszających się po nim pojazdów drogowych oraz sprzętu.

Firma nasza dysponuje również specjalnym wozem – zamiatarką typu BRODWAY, która metodą „na mokro” zamiata i odkurza wszystkie, nie zajęte ładunkami, płaskie powierzchnie terminala. Działania te są wspierane przez inne zamiatarki będące od lat na wyposażeniu naszego terminala.

Prowadząc naszą podstawową działalność przeładunkowo-składową, zwracamy też baczną uwagę na minimalizowanie emisji pyłów nie tylko ładunków zgromadzonych już na naszych krótkoterminowych placach składowych, ale również podczas samego procesu przeładunku ze statków na lądowe środki transportu oraz plac, jak również ze środków transportu lądowego lub z placu na statki.

Czynności te – zgodnie z technologią obsługi ładunków masowych, stosowaną na całym świecie – wykonywane są głównie przy użyciu dźwigów nabrzeżowych wyposażonych w chwytaki łupinowe. Mając na uwadze zarówno względy środowiskowe, jak i dbając o powierzony nam przez klientów towar, firma MTMG Sp. z o.o. zakupiła dużą liczbę nowoczesnych, możliwie najbardziej osłoniętych chwytaków, którymi prowadzi przeładunki z zachowaniem maksymalnego opuszczania chwytaków do wnętrza ładowni statkowych lub nad pryzmę.

W ostatnich tygodniach, jeszcze przed zaistnieniem okoliczności, które mogły wywołać większą emisję pyłu węglowego w najbliższym otoczeniu, zarząd MTMG – Morskiego Terminala Masowego Gdynia Sp z o.o. podjął decyzję o zakupie nowych urządzeń i sprzętu zmechanizowanego w celu zmniejszenia liczby punktów rozładunkowo-załadunkowych, co pozwoli ograniczyć i zabezpieczyć miejsca przesypu ładunków sypkich. W tej chwili rozpoczęto analizy terenu i procesów, co jest niezbędne do zaprojektowania zmian w infrastrukturze terminala.

Działając w porozumieniu z właścicielem spółki MTMG – Morskiego Terminala Masowego Gdynia Sp. z o.o. – realizujemy też wiele działań, które raportujemy do instytucji z nami współpracujących. Jedną z decyzji jest przykładowo zakup nowoczesnego, krytego przenośnika taśmowego, który dzięki wyposażeniu w zraszacz będzie mógł wyeliminować podnoszenie się pyłów podczas składowania na placu. Decyzja o tej inwestycji zapadła kilka dni temu.

Jak pokazują wspomniane przykłady, nasza spółka nieustannie działa na rzecz minimalizowania ewentualnych negatywnych skutków działań przeładunkowo-załadunkowych, nawet gdy sytuacje wzmożonego pylenia nie mają miejsca. Przygotowujemy się tym samym na zdarzenia, często zupełnie niezależne od naszych działań, mające wpływ na życie lokalnej społeczności.

W ostatnich tygodniach kilka czynników wpłynęło na wzrost poziomu emisji pyłu węglowego na terenie terminala MTMG. Z naszych analiz wynika, że główną przyczyną większego niż zwykle pylenia była pogoda – przez długi czas nie odnotowano w Gdyni opadów atmosferycznych, a poziom wilgoci w powietrzu był znikomy. Nałożył się na to wręcz „lawinowy” wzrost liczby obsługiwanych przesyłek węgla w imporcie, realizowanych dużymi jednostkami typu Panamax i Capesize, co pociągnęło za sobą zwielokrotnienie wszystkich operacji przeładunkowo-składowych w MTMG Sp. z o.o. W związku ze wspomnianymi okolicznościami, po stronie naszej firmy natychmiast uruchomione zostały wszystkie możliwe działania mające na celu minimalizację skutków zaistniałej sytuacji, co na tyle, ile to było możliwe, ograniczało poziom pylenia.

Sytuacja sprzed kilku dni pokazała, jak istotne są prowadzone przez nas działania prewencyjne, które z roku na rok podnoszą skuteczność procesu minimalizowania emisji pyłów węglowych. Jednocześnie widzimy, jak wiele jeszcze możemy zrobić, blisko współpracując z zarządem Portu Gdynia i Miastem Gdynia. Mamy nadzieję, że raporty niezależnych instytucji wskazują, jak wiele robimy, aby nasza działalność wpisywała się
w charakter życia miasta portowego, ale też była jak najmniej odczuwalna dla społeczności lokalnej.

Chcemy również nadmienić, że w naszych działaniach odwołujemy się do doświadczeń naszych holenderskich właścicieli, którzy z podobnymi wyzwaniami mieli do czynienia już wiele lat temu w tak znanych terminalach masowych zachodniej Europy jak EMO, OBA czy OVET. Cały czas mamy też pełne wsparcie naszego właściciela – zarówno w dziedzinie Know-How, jak i w sferze finansowej.

Jednocześnie – jako ustawowi reprezentanci firmy – chcemy zadeklarować dalsze, nieustające wysiłki MTMG – Morskiego Terminala Masowego Sp. z o.o. w kwestii implementowania do firmy rozwiązań, pozwalających na prowadzenie statutowej działalności firmy w sposób przyjazny zarówno środowisku naturalnemu, jak i Miastu Gdynia oraz wszystkim jego mieszkańcom.

span style=”font-size: medium;”>Z poważaniem,

Zarząd
MTMG – Morskiego Terminala Masowego Gdynia Sp. z o.o.

Ponad 79 000 t australijskiego węgla w gdyńskim porcie

Janusz Czarski

Australijski węgiel koksujący w gdyńskim porcie. Do Morskiego Terminalu Masowego Gdynia we wtorek wieczorem przypłynęło ponad 79 000 t tego surowca. Obecnie przy Nabrzeżu Holenderskim trwa rozładunek.

Ładunek przypłynął do Gdyni na statku Cape Armeria. Jednostka ma 291,98 m długości, 45 m szerokości oraz 11,9 m zanurzenia. Masowiec zbudowany w 2013 r. w japońskiej stoczni Saijo Shipyard pływa pod panamską banderą. Jego nośność to 181 393 t.

Statek wyładowywany jest za pomocą żurawi chwytakowo-hakowych. Dzięki doświadczeniu pracowników MTMG operacja przebiega szybko i z zachowaniem wszystkich wymaganych norm. Australijski węgiel koksujący trafi do hut na południu Polski.

Do tej pory największym masowcem, jaki zawinął do MTMG był Frontier Jacaranda o nośności 182 757 t.

MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia usytuowany jest przy głównym wejściu do portu gdyńskiego i posiada bezpośrednie połączenie z systemem komunikacji kolejowej i drogowej. W strukturze Portu Gdynia MTMG pełni rolę terminalu uniwersalnego, świadcząc usługi przeładunkowe, składowania, big-bagowania i sortowania wszelkich ładunków masowych występujących w obrocie portowo-morskim.

MTMG jest posiadaczem certyfikatów ISO 9001:2000 oraz ISO 22000:2005 HACCP przyznanych przez PIHZ Certyfikacja i Bureau Veritas Certification.

Terminal pracuje 24 godziny na dobę i oferuje obsługę: węgla i koksu, zbóż i pasz, rud, innych ładunków masowych suchych i płynnych (w tym chemikaliów klas 3, 6, 8 i 9 wg kodu IMDG), ropy i przetworów naftowych oraz drobnicy. MTMG stosuje proekologiczne technologie przeładunku.

Podkreśleniem jakości oraz możliwości MTMG są prestiżowe wyróżnienia Gazele Biznesu oraz Diamenty Forbesa.

Źródło: GospodarkaMorska.pl

MTMG – sponsorem tegorocznej edycji Gdańskiej Giełdy Zbóż

Janusz Czarski

Dnia 20 lipca 2017 roku, w Hotelu Sheraton w Sopocie, odbyła się ósma edycja spotkania przedstawicieli branży zbożowej pod nazwą Gdańska Giełda Zboża. Spotkanie zostało zorganizowane pod patronatem Izby Zbożowo – Paszowej oraz Krajowej Federacji Producentów Zbóż. Jednym ze sponsorów tegorocznego spotkania był nasz terminal.

Spotkanie to było doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z krajowymi i europejskimi firmami handlowymi, bezpośrednimi importerami / eksporterami, młynami, przetwórcami zbóż i producentami pasz działającymi na rynku zbóż. Ponadto w spotkaniu uczestniczyły firmy świadczące usługi na rzecz sektora gospodarki rolnej, takie jak inwestycje, transport czy kontrola jakości. Spotkanie obejmuje największe i najszersze spectrum firm związanych z szeroko rozumianym rynkiem rolnym.

Ponadto na spotkaniu omówiono trendy światowego rynku śruty sojowej i zbóż u progu nowego sezonu, popyt i podaż, pierwsze informacje z pól, jakość i wydajność.

Nowy rekord wielkości statku z ładunkiem w porcie Gdynia należy do Frontier Jacaranda

Janusz Czarski
W ostatni poniedziałek (31 lipca) Gdynię opuścił statek Frontier Jacaranda – największy masowiec, jaki dotąd zawinął do terminalu MTMG i zarazem największy statek z ładunkiem w porcie Gdynia. Sam statek okazał się rekordowy w Gdyni, ale nie przywiózł rekordowej partii ładunku. Masowiec klasy cape size przywiózł do Gdyni około 52 000 ton węgla koksującego z terminalu Hay Point w Australii. Większość australijskiego ładunku pozostawił w Dunkierce i Rotterdamie.


fot. Piotr B. Stareńczak

Takie rekordy nie mają znaczenia biznesowego, zwłaszcza jeśli nie niosą ze sobą znaczącego przełomu, nie otwierają „nowego rozdziału” w życiu gospodarczym portu. Statek Frontier Jacaranda poprawił poprzedni rekord nośności masowca z ładunkiem w porcie gdyńskim jedynie o niewielki margines. Masowce wielkości cape size bywają w Gdyni, przy nabrzeżach MTMG (Morskiego Terminalu Masowego Gdynia) od kilku do (rzadziej) kilkunastu razy w roku. Przeważają mniejsze statki – panamaxy i kamsarmaxy oraz mniejsze, także całkiem małe, eksploatowane w trampingu europejskim (w żegludze bliskiego zasięgu), w tym coastery o nośności zaledwie 2 do 3 tys. ton. Odnotowujemy jednak ten rekord jako ciekawostkę i z kronikarskiego obowiązku.

Frontier Jacaranda charakteryzuje się nośnością 182 757 t, co oznacza, że „pobił” dotychczasowego rekordzistę o zaledwie 1048 t.

Do niedawna prymat wśród największych statków z ładunkiem obsługiwanych w porcie gdyńskim dzierżył, rozładowany w Morskim Terminalu Masowym Gdynia (MTMG), Bulk Switzerland o nośności 181 709 t (w czym przewyższył poprzedniego rekordzistę o 1467 ton). Rekord ten ustanowiony został podczas kilkudniowego pobytu statku w Gdyni, zakończonego 22 marca 2015 roku.
Wcześniej największym statkiem z ładunkiem, obsługiwanym w porcie Gdynia, był masowiec Linda Fortune o nośności 180 242 t. Jego rekord utrzymywał się od marca 2012 roku.

Od masowca Frontier Jacaranda, wśród odwiedzających port Gdynia, większe były tylko dwa statki – o nośności ok. 300 i nieco ponad 300 tys. ton – zbiornikowce, które weszły do Gdyni bez ładunku – na remonty przy nabrzeżu.

Masowiec Frontier Jacaranda został przekazany armatorowi przez stocznię Kawasaki Heavy Industries 15 czerwca 2011 roku, jako siódmy z typoszeregu 180 000 dwt zaprojektowanego przez Kawasaki. Statek należy do największych, jakie – w pełni załadowane – mogą wejść do francuskiego portu Dunkierka, jest więc tzw. dunkirkmaxem.

Jednostka zawiera wiele rozwiązań projektowych mających służyć zmniejszeniu zużycia paliwa – m.in.: efektywny silnik napędu głównego, wysokiej sprawności hydrodynamicznej śrubę napędową, kierownicę napływu Kawasaki semi-duct system z płetwami contra fins (SDS-F) oraz ster z gruszką z płetwami („lotkami”) (RBS-F).

Piotr B. Stareńczak

http://www.portalmorski.pl/porty-logistyka/36501-nowy-rekord-wielkosci-statku-z-ladunkiem-w-porcie-gdynia-nalezy-do-cape-size-frontier-jacaranda

Nowa zasobnia

Janusz Czarski

Dnia 10 marca 2017 roku na terenie MTMG – Morskiego Terminalu Masowego Gdynia Sp. z o.o. oddano do użytku nową zasobnię zlokalizowaną przy Nabrzeżu Francuskim, w sąsiedztwie Dworca Morskiego. Zasobnia o wymiarach 40 x 198 m i powierzchni ok. 8 000m2 osłonięta jest z trzech stron ścianami żelbetonowymi o wysokości 7 m oraz posiada częściowe zadaszenie o wysięgu 5 m do wewnątrz zasobni. Zasobnia przeznaczona jest do składowania takich ładunków masowych jak węgiel, koks, kruszywa, itp.

Ponadto w ramach ww. inwestycji zmodernizowano i przebudowano: ul. Francuską, 2 tory kolejowe przy ul. Francuskiej, niezbędne sieci wodno-kanalizacyjne, energetyczne, teletechniczne.

Obsługę pierwszego statku „NSC Beijing” z ładunkiem ok. 45 tys. ton węgla w imporcie, przeznaczonego do składowania w nowej zasobni, rozpoczęto dnia 10 marca br.

Należy nadmienić, że użytkowanie nowej zasobni poprawi sezonową obsługę statków pasażerskich w Porcie Gdynia, gdyż konstrukcja zasobni w postaci ścian zabezpieczających ograniczy pylenie w kierunku Nabrzeża Francuskiego.

CERTYFIKAT GMP+ przyznany MTMG

Janusz Czarski

Mamy ogromną przyjemność poinformować naszych kontrahentów, że dnia 13 lutego 2017 roku MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. otrzymał Certyfikat GMP+ B3. Niniejszy standard zawiera wymogi dla systemu bezpieczeństwa pasz w zakresie zapewnienia jakości w obszarze składowania i przeładunku produktów paszowych. Obecnie system GMP+ jest podstawowym wymogiem, który należy spełnić w przypadku uczestnictwa w branży paszowej. System obejmuje zarówno producentów rolnych, hodowców zwierząt, producentów pasz, firmy, które zajmują się transportem oraz magazynowaniem, badania laboratoryjne, jak również działające w branży przedsiębiorstwa handlowe i hodowlane. Nadrzędnym celem jest utrzymanie wysokiej jakości usług świadczonych na rzecz obsługiwanych towarów, sukcesywne dostosowanie poziomu i zakresu obsługi do wymagań klientów oraz do standardów obowiązujących w innych terminalach morskich w Europie i na świecie.

Ponadto, w ostatnim czasie przeprowadzonow MTMG audity certyfikujące systemu ISO na zgodność z wymaganymi normami. Kontroli poddano dokumentację systemową oraz regulacje prawne wewnętrzne i zewnętrzne. Na tej podstawie MTMG otrzymał przedłużenie następujących certyfikacji:

  1. ISO 9001:2008 (Bureau Veritas Certification) w zakresie portowej obsługi ładunków masowych;

  1. ISO 22000:2005 (Certyfikat HACCP – Polska Izba Handlu Zagranicznego) w zakresie świadczenia usług transportowych i przechowalniczych: przyjęcie, składowanie i wydanie śruty sojowej i zbóż;

  1. PN-EN ISO 9001:2009 (Polska Izba Handlu Zagranicznego) w zakresie portowej obsługi ładunków masowych.

MTMG z dużymi sukcesami inwestuje w rozbudowę nowoczesnych powierzchni magazynowych i technologii przeładunkowych a przedłużenie ww. certyfikacji stanowi kolejny dowód dynamicznego rozwoju naszej firmy.

Dobry początek roku w MTMG

Janusz Czarski

Dobry początek roku w MTMG-Morskim Terminalu Masowym Gdynia

Ponad 67 tysięcy ton koksu na eksport

Pracowicie rozpoczął się rok 2017 w MTMG – Morskim Terminalu Masowym Gdynia. Tym razem portowcy z gdyńskiego terminalu masowego załadowali na statek m/v „CIELO D’ ITALIA” aż 67.322 ton polskiego koksu, przeznaczonego dla hut w Indiach. Obsługa zacumowanego przy nabrzeżu Szwedzkim statku trwała od 14 do 17 stycznia br., a załadowany tonaż pozwolił ustanowić nowy rekord Portu Gdynia w ilości koksu wywożonego z portu w jednej partii statkowej.

Załadunek, mimo trudnych warunków atmosferycznych, został zrealizowany szybko i terminowo, ku zadowoleniu klienta. Potwierdza to po raz kolejny, że jesteśmy terminalem uniwersalnym, gotowym obsłużyć różnego rodzaju ładunki wymagające wysokiej jakości usług – mówi Bogdan Buczko, prezes MTMG – Morskiego Terminalu Masowego Gdynia. – Ustanawiane przez nasz terminal kolejne rekordy przeładunkowe potwierdzają, iż jesteśmy dobrą, dynamiczną i rozpoznawalną marką, plasującą się na wysokim miejscu wśród morskich przeładowców basenu Morza Bałtyckiego.

Przypomnijmy, że do MTMG należy również rekord Portu Gdynia w zakresie obsługi największego tonażowo ładunku, przywiezionego na jednym statku. W 2015 roku masowiec japońskiego armatora K-LINE m/v „CAPE KEYSTONE” przywiózł do terminala 110.479 ton węgla koksującego, załadowanego w australijskim terminalu Hay Point.

Załadunek rekordowego tonażu koksu na m/v „CIELO D’ ITALIA” był więc kolejnym sprawdzianem potencjału i możliwości MTMG. W dążeniu do perfekcji załodze terminalu pomocne są zarówno doświadczenia płynące z obsługi pływających olbrzymów, jak i nowoczesne wyposażenie techniczne, zapewniające wykonanie wysokich raty przeładunkowych.

MTMG tegorocznym laureatem nagrody Bursztynowe Jajko

Janusz Czarski

Podczas tegorocznego gdyńskiego spotkania „Wspólna Kaczka 2016”, w którym uczestniczyło ponad 2000 najwyższych rangą przedstawicieli biznesu morskiego z całej Polski i z zagranicy, MTMG-Morski Terminal Masowy Gdynia uhonorowany został przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej „Bursztynowym Jajkiem” – nagrodą przyznawaną za najbardziej spektakularne osiągnięcia w polskiej gospodarce morskiej w roku 2015. „Bursztynowe Jajko” trafiło do MTMG za oddanie do użytku nowego magazynu śrutowo-zbożowego o kubaturze 220 tys. m2 (Magazyn nr 27), wyposażonego w nowoczesną technologię załadunkowo-wyładunkową o wysokim stopniu bezpieczeństwa dla środowiska. „Bursztynowe Jajko” to kolejny laur, potwierdzający wysoką pozycję MTMG wśród terminali masowych na Morzu Bałtyckim. Dodajmy jeszcze, że zasłużona pozycja na rynku oraz doskonała kondycja finansowa, jaką cieszyła się Spółka w 2015 roku, nie byłaby możliwa bez konsekwentnie prowadzonych inwestycji celowych, których wartość na przestrzeni 2 ostatnich lat ich realizacji przekroczyła kwotę 47 milionów złotych. Ponad połowa tej kwoty przeznaczona została właśnie na technologię załadunkowo – wyładunkową oddanego do użytku 4 maja 2015 r. nowego magazynu śrutowo-zbożowego.

– „Bursztynowe Jajko” potwierdza, iż zostaliśmy docenieni za naszą rzetelną pracę i mamy nadzieję, że taką samą opinię mają o nas nasi klienci oraz partnerzy handlowi – stwierdził Bogdan Buczko, prezes MTMG – Morskiego Terminalu Masowego Gdynia. – Na co dzień przykładamy dużą wagę do ciągłego usprawniania procesów przeładunkowych. Inwestujemy w sprzęt i urządzenia, które gwarantują dobrą obsługę różnego rodzaju ładunków wymagających nowoczesnych technologii i zachowania europejskich norm ekologicznych. Efektem aktywnego i odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem, wspartego tak szeroko zakrojonymi inwestycjami, było w 2015 roku ugruntowanie przez MTMG statusu niekwestionowanego lidera wśród morskich przeładowców produktów rolnych w Polsce.

Dodajmy, iż podczas tegorocznego spotkania „Wspólna Kaczka 2016” laureatami „Bursztynowej Kaczki” zostali EuroAfrica Services oddział w Polsce oraz Navimor International Com. Natomiast „Bursztynowe Jajko” oprócz MTMG-Morskiego Terminalu Masowego otrzymali także: PCC Intermodal oraz Remontowa LNG Systems. Gościem specjalnym tej edycji „Wspólnej Kaczki” był Polski Rejestr Statków obchodzący jubileusz 80-lecia istnienia, a nagrodę specjalną otrzymał Zarząd Morskiego Portu Gdynia za konsekwentną i wieloletnią realizację strategii rozwoju portu i modernizację infrastruktury portowej.

1 2