MTMG – sponsorem tegorocznej edycji Gdańskiej Giełdy Zbóż

Janusz Czarski

Dnia 20 lipca 2017 roku, w Hotelu Sheraton w Sopocie, odbyła się ósma edycja spotkania przedstawicieli branży zbożowej pod nazwą Gdańska Giełda Zboża. Spotkanie zostało zorganizowane pod patronatem Izby Zbożowo – Paszowej oraz Krajowej Federacji Producentów Zbóż. Jednym ze sponsorów tegorocznego spotkania był nasz terminal.

Spotkanie to było doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z krajowymi i europejskimi firmami handlowymi, bezpośrednimi importerami / eksporterami, młynami, przetwórcami zbóż i producentami pasz działającymi na rynku zbóż. Ponadto w spotkaniu uczestniczyły firmy świadczące usługi na rzecz sektora gospodarki rolnej, takie jak inwestycje, transport czy kontrola jakości. Spotkanie obejmuje największe i najszersze spectrum firm związanych z szeroko rozumianym rynkiem rolnym.

Ponadto na spotkaniu omówiono trendy światowego rynku śruty sojowej i zbóż u progu nowego sezonu, popyt i podaż, pierwsze informacje z pól, jakość i wydajność.

Nowy rekord wielkości statku z ładunkiem w porcie Gdynia należy do Frontier Jacaranda

Janusz Czarski
W ostatni poniedziałek (31 lipca) Gdynię opuścił statek Frontier Jacaranda – największy masowiec, jaki dotąd zawinął do terminalu MTMG i zarazem największy statek z ładunkiem w porcie Gdynia. Sam statek okazał się rekordowy w Gdyni, ale nie przywiózł rekordowej partii ładunku. Masowiec klasy cape size przywiózł do Gdyni około 52 000 ton węgla koksującego z terminalu Hay Point w Australii. Większość australijskiego ładunku pozostawił w Dunkierce i Rotterdamie.


fot. Piotr B. Stareńczak

Takie rekordy nie mają znaczenia biznesowego, zwłaszcza jeśli nie niosą ze sobą znaczącego przełomu, nie otwierają „nowego rozdziału” w życiu gospodarczym portu. Statek Frontier Jacaranda poprawił poprzedni rekord nośności masowca z ładunkiem w porcie gdyńskim jedynie o niewielki margines. Masowce wielkości cape size bywają w Gdyni, przy nabrzeżach MTMG (Morskiego Terminalu Masowego Gdynia) od kilku do (rzadziej) kilkunastu razy w roku. Przeważają mniejsze statki – panamaxy i kamsarmaxy oraz mniejsze, także całkiem małe, eksploatowane w trampingu europejskim (w żegludze bliskiego zasięgu), w tym coastery o nośności zaledwie 2 do 3 tys. ton. Odnotowujemy jednak ten rekord jako ciekawostkę i z kronikarskiego obowiązku.

Frontier Jacaranda charakteryzuje się nośnością 182 757 t, co oznacza, że „pobił” dotychczasowego rekordzistę o zaledwie 1048 t.

Do niedawna prymat wśród największych statków z ładunkiem obsługiwanych w porcie gdyńskim dzierżył, rozładowany w Morskim Terminalu Masowym Gdynia (MTMG), Bulk Switzerland o nośności 181 709 t (w czym przewyższył poprzedniego rekordzistę o 1467 ton). Rekord ten ustanowiony został podczas kilkudniowego pobytu statku w Gdyni, zakończonego 22 marca 2015 roku.
Wcześniej największym statkiem z ładunkiem, obsługiwanym w porcie Gdynia, był masowiec Linda Fortune o nośności 180 242 t. Jego rekord utrzymywał się od marca 2012 roku.

Od masowca Frontier Jacaranda, wśród odwiedzających port Gdynia, większe były tylko dwa statki – o nośności ok. 300 i nieco ponad 300 tys. ton – zbiornikowce, które weszły do Gdyni bez ładunku – na remonty przy nabrzeżu.

Masowiec Frontier Jacaranda został przekazany armatorowi przez stocznię Kawasaki Heavy Industries 15 czerwca 2011 roku, jako siódmy z typoszeregu 180 000 dwt zaprojektowanego przez Kawasaki. Statek należy do największych, jakie – w pełni załadowane – mogą wejść do francuskiego portu Dunkierka, jest więc tzw. dunkirkmaxem.

Jednostka zawiera wiele rozwiązań projektowych mających służyć zmniejszeniu zużycia paliwa – m.in.: efektywny silnik napędu głównego, wysokiej sprawności hydrodynamicznej śrubę napędową, kierownicę napływu Kawasaki semi-duct system z płetwami contra fins (SDS-F) oraz ster z gruszką z płetwami („lotkami”) (RBS-F).

Piotr B. Stareńczak

http://www.portalmorski.pl/porty-logistyka/36501-nowy-rekord-wielkosci-statku-z-ladunkiem-w-porcie-gdynia-nalezy-do-cape-size-frontier-jacaranda

Nowa zasobnia

Janusz Czarski

Dnia 10 marca 2017 roku na terenie MTMG – Morskiego Terminalu Masowego Gdynia Sp. z o.o. oddano do użytku nową zasobnię zlokalizowaną przy Nabrzeżu Francuskim, w sąsiedztwie Dworca Morskiego. Zasobnia o wymiarach 40 x 198 m i powierzchni ok. 8 000m2 osłonięta jest z trzech stron ścianami żelbetonowymi o wysokości 7 m oraz posiada częściowe zadaszenie o wysięgu 5 m do wewnątrz zasobni. Zasobnia przeznaczona jest do składowania takich ładunków masowych jak węgiel, koks, kruszywa, itp.

Ponadto w ramach ww. inwestycji zmodernizowano i przebudowano: ul. Francuską, 2 tory kolejowe przy ul. Francuskiej, niezbędne sieci wodno-kanalizacyjne, energetyczne, teletechniczne.

Obsługę pierwszego statku „NSC Beijing” z ładunkiem ok. 45 tys. ton węgla w imporcie, przeznaczonego do składowania w nowej zasobni, rozpoczęto dnia 10 marca br.

Należy nadmienić, że użytkowanie nowej zasobni poprawi sezonową obsługę statków pasażerskich w Porcie Gdynia, gdyż konstrukcja zasobni w postaci ścian zabezpieczających ograniczy pylenie w kierunku Nabrzeża Francuskiego.

CERTYFIKAT GMP+ przyznany MTMG

Janusz Czarski

Mamy ogromną przyjemność poinformować naszych kontrahentów, że dnia 13 lutego 2017 roku MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. otrzymał Certyfikat GMP+ B3. Niniejszy standard zawiera wymogi dla systemu bezpieczeństwa pasz w zakresie zapewnienia jakości w obszarze składowania i przeładunku produktów paszowych. Obecnie system GMP+ jest podstawowym wymogiem, który należy spełnić w przypadku uczestnictwa w branży paszowej. System obejmuje zarówno producentów rolnych, hodowców zwierząt, producentów pasz, firmy, które zajmują się transportem oraz magazynowaniem, badania laboratoryjne, jak również działające w branży przedsiębiorstwa handlowe i hodowlane. Nadrzędnym celem jest utrzymanie wysokiej jakości usług świadczonych na rzecz obsługiwanych towarów, sukcesywne dostosowanie poziomu i zakresu obsługi do wymagań klientów oraz do standardów obowiązujących w innych terminalach morskich w Europie i na świecie.

Ponadto, w ostatnim czasie przeprowadzonow MTMG audity certyfikujące systemu ISO na zgodność z wymaganymi normami. Kontroli poddano dokumentację systemową oraz regulacje prawne wewnętrzne i zewnętrzne. Na tej podstawie MTMG otrzymał przedłużenie następujących certyfikacji:

  1. ISO 9001:2008 (Bureau Veritas Certification) w zakresie portowej obsługi ładunków masowych;

  1. ISO 22000:2005 (Certyfikat HACCP – Polska Izba Handlu Zagranicznego) w zakresie świadczenia usług transportowych i przechowalniczych: przyjęcie, składowanie i wydanie śruty sojowej i zbóż;

  1. PN-EN ISO 9001:2009 (Polska Izba Handlu Zagranicznego) w zakresie portowej obsługi ładunków masowych.

MTMG z dużymi sukcesami inwestuje w rozbudowę nowoczesnych powierzchni magazynowych i technologii przeładunkowych a przedłużenie ww. certyfikacji stanowi kolejny dowód dynamicznego rozwoju naszej firmy.

Dobry początek roku w MTMG

Janusz Czarski

Dobry początek roku w MTMG-Morskim Terminalu Masowym Gdynia

Ponad 67 tysięcy ton koksu na eksport

Pracowicie rozpoczął się rok 2017 w MTMG – Morskim Terminalu Masowym Gdynia. Tym razem portowcy z gdyńskiego terminalu masowego załadowali na statek m/v „CIELO D’ ITALIA” aż 67.322 ton polskiego koksu, przeznaczonego dla hut w Indiach. Obsługa zacumowanego przy nabrzeżu Szwedzkim statku trwała od 14 do 17 stycznia br., a załadowany tonaż pozwolił ustanowić nowy rekord Portu Gdynia w ilości koksu wywożonego z portu w jednej partii statkowej.

Załadunek, mimo trudnych warunków atmosferycznych, został zrealizowany szybko i terminowo, ku zadowoleniu klienta. Potwierdza to po raz kolejny, że jesteśmy terminalem uniwersalnym, gotowym obsłużyć różnego rodzaju ładunki wymagające wysokiej jakości usług – mówi Bogdan Buczko, prezes MTMG – Morskiego Terminalu Masowego Gdynia. – Ustanawiane przez nasz terminal kolejne rekordy przeładunkowe potwierdzają, iż jesteśmy dobrą, dynamiczną i rozpoznawalną marką, plasującą się na wysokim miejscu wśród morskich przeładowców basenu Morza Bałtyckiego.

Przypomnijmy, że do MTMG należy również rekord Portu Gdynia w zakresie obsługi największego tonażowo ładunku, przywiezionego na jednym statku. W 2015 roku masowiec japońskiego armatora K-LINE m/v „CAPE KEYSTONE” przywiózł do terminala 110.479 ton węgla koksującego, załadowanego w australijskim terminalu Hay Point.

Załadunek rekordowego tonażu koksu na m/v „CIELO D’ ITALIA” był więc kolejnym sprawdzianem potencjału i możliwości MTMG. W dążeniu do perfekcji załodze terminalu pomocne są zarówno doświadczenia płynące z obsługi pływających olbrzymów, jak i nowoczesne wyposażenie techniczne, zapewniające wykonanie wysokich raty przeładunkowych.

MTMG tegorocznym laureatem nagrody Bursztynowe Jajko

Janusz Czarski

Podczas tegorocznego gdyńskiego spotkania „Wspólna Kaczka 2016”, w którym uczestniczyło ponad 2000 najwyższych rangą przedstawicieli biznesu morskiego z całej Polski i z zagranicy, MTMG-Morski Terminal Masowy Gdynia uhonorowany został przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej „Bursztynowym Jajkiem” – nagrodą przyznawaną za najbardziej spektakularne osiągnięcia w polskiej gospodarce morskiej w roku 2015. „Bursztynowe Jajko” trafiło do MTMG za oddanie do użytku nowego magazynu śrutowo-zbożowego o kubaturze 220 tys. m2 (Magazyn nr 27), wyposażonego w nowoczesną technologię załadunkowo-wyładunkową o wysokim stopniu bezpieczeństwa dla środowiska. „Bursztynowe Jajko” to kolejny laur, potwierdzający wysoką pozycję MTMG wśród terminali masowych na Morzu Bałtyckim. Dodajmy jeszcze, że zasłużona pozycja na rynku oraz doskonała kondycja finansowa, jaką cieszyła się Spółka w 2015 roku, nie byłaby możliwa bez konsekwentnie prowadzonych inwestycji celowych, których wartość na przestrzeni 2 ostatnich lat ich realizacji przekroczyła kwotę 47 milionów złotych. Ponad połowa tej kwoty przeznaczona została właśnie na technologię załadunkowo – wyładunkową oddanego do użytku 4 maja 2015 r. nowego magazynu śrutowo-zbożowego.

– „Bursztynowe Jajko” potwierdza, iż zostaliśmy docenieni za naszą rzetelną pracę i mamy nadzieję, że taką samą opinię mają o nas nasi klienci oraz partnerzy handlowi – stwierdził Bogdan Buczko, prezes MTMG – Morskiego Terminalu Masowego Gdynia. – Na co dzień przykładamy dużą wagę do ciągłego usprawniania procesów przeładunkowych. Inwestujemy w sprzęt i urządzenia, które gwarantują dobrą obsługę różnego rodzaju ładunków wymagających nowoczesnych technologii i zachowania europejskich norm ekologicznych. Efektem aktywnego i odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem, wspartego tak szeroko zakrojonymi inwestycjami, było w 2015 roku ugruntowanie przez MTMG statusu niekwestionowanego lidera wśród morskich przeładowców produktów rolnych w Polsce.

Dodajmy, iż podczas tegorocznego spotkania „Wspólna Kaczka 2016” laureatami „Bursztynowej Kaczki” zostali EuroAfrica Services oddział w Polsce oraz Navimor International Com. Natomiast „Bursztynowe Jajko” oprócz MTMG-Morskiego Terminalu Masowego otrzymali także: PCC Intermodal oraz Remontowa LNG Systems. Gościem specjalnym tej edycji „Wspólnej Kaczki” był Polski Rejestr Statków obchodzący jubileusz 80-lecia istnienia, a nagrodę specjalną otrzymał Zarząd Morskiego Portu Gdynia za konsekwentną i wieloletnią realizację strategii rozwoju portu i modernizację infrastruktury portowej.

Nowoczesna hala magazynowa

Janusz Czarski

Ekologiczna, bezpieczna i może pomieścić aż 25 tysięcy ton twardego zboża. To kryta zasobnia, która powstała w Morskim Terminalu Masowym Gdynia. Jej całkowita powierzchnia to 6250 m kw.

– Zasobnia, oznaczona numerem 31, otoczona jest żelbetowym murem oporowym o wysokości 7,5 metra i przykryta namiotem halowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu można składować w niej towary wymagające zabezpieczenia przed złymi warunkami atmosferycznymi – tłumaczy Robert Ryckiewicz, dyrektor techniczny MTMG – Morskiego Terminalu Masowego Gdynia.

Magazyn został ulokowany w pobliżu Nabrzeża Duńskiego. Wykonany z plandeki dach konstrukcji jest przystosowany do trudnych warunków atmosferycznych, a specjalna podwójna powłoka chroni ją przed zanieczyszczeniem składowanym towarem. Dzięki temu sypkie ładunki, m.in. zboża czy śruta sojowa, mogą być przechowywane w ekologicznych warunkach.

– Cała zasobnia o wymiarach 50 na 125 metrów została podzielona na dwie komory składowe z bramami wjazdowymi o wysokości i szerokości około sześciu metrów – mówi Ryckiewicz.

Inwestycja w nową zasobnię zwiększyła magazynowy potencjał MTMG na Morzu Bałtyckim. To reakcja na zmiany, jakie zachodzą w strukturze ładunków trafiających do tego terminalu.

Największy shipment w historii portu Gdynia

Daniel_Suchanski

W środę ( 13 maja br.) w nocy przybił do nabrzeża Holenderskiego w MTMG – Morskim Terminalu Masowym Gdynia masowiec japońskiego armatora K-LINE o nazwie m/v „Cape Keystone” (DWT 179 250, długość 291,92 metra, szerokość 45 metrów), który przywiózł rekordową ilość 110 479 ton węgla koksującego, załadowanego w australijskim terminalu Hay Point. W ciągu ostatnich 3 miesięcy to już drugi rekord Portu Gdynia ustanawiany w MTMG. Pierwszy dotyczył największego statku z ładunkiem obsłużonego kiedykolwiek w gdyńskim porcie i od 18 marca 2015 r. należy do m/v „Bulk Switzerland” (DWT 181 709).

Wizyta masowca m/v „Cape Keystone” stanowi kolejny krok MTMG – Morskiego Terminalu Masowego Gdynia w dążeniu do poprawy jakości oferowanych usług oraz stanowi potwierdzenie znaczącej pozycji rynkowej terminala na Bałtyku. Nowy „rekordzista” trafił w dobre portowe ręce, które gwarantują szybką, sprawną i fachową obsługę. Dzięki doświadczeniu płynącemu z obsługi poprzednich olbrzymów oraz nowoczesnemu wyposażeniu technicznemu i zaangażowaniu całej załogi MTMG zapewnia, że nawet aktualny rekordzista nie zabawi w porcie dłużej niż niespełna 5 dni.

MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia – jest nowoczesnym terminalem uniwersalnym gotowym obsłużyć różnego rodzaju ładunki, wymagające wysokiej jakości usług i zachowania europejskich norm ekologicznych – stwierdza Bogdan Buczko, prezes MTMG-Morskiego Terminalu Masowego Gdynia. – Ustanawiane przez nasz terminal rekordy przeładunkowe potwierdzają, iż jesteśmy dobrą i rozpoznawalną marką, która pozwala utrzymać nam wysoką pozycję wśród terminali masowych na Morzu Bałtyckim. W ostrej walce o rynek wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, starając się być jeszcze bardziej atrakcyjnym partnerem biznesowy.

Certyfikat OHSAS 18001 dla MTMG

Daniel_Suchanski

OHSAS 18001:2007 to międzynarodowa norma określająca specyfikację dla systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W Polsce firmy najczęściej decydują się na wdrożenie i certyfikację systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego lub bezpieczeństwem żywności zgodne z HACCP, których adresatem są przede wszystkim klienci posiadacza certyfikatu. System zarządzania BHP zgodny z normą OHSAS 18001:2007 jest skierowany do pracowników oraz firm pracujących na terenie posiadacza certyfikatu w celu zapewnienia im jak najdalej posuniętego bezpieczeństwa. Niebagatelne jest również to, że wymagania normy dla systemów zarządzania BHP są bardziej restrykcyjne niż dla innych systemów, a sam proces przygotowania do certyfikacji jest żmudny i kosztowny. Już dwa lata temu MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia – jako pierwszy w Porcie Gdynia – rozpoczął wdrażanie systemu zarządzania BHP poprzez zarządzanie i nadzór nad kluczowymi obszarami: od rozpoznawania zagrożeń i oceny ryzyka, poprzez system szkoleń, komunikację, kontrolę operacji, postępowania w przypadku awarii, aż po pomiar, monitorowanie i poprawę bezpieczeństwa.

W wyniku tej ogromnej pracy dnia 11 września br. system zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy MTMG – Morskiego Terminalu Masowego Gdynia został oceniony pozytywnie i uznany jako zgodny z wymaganiami normy, uzyskując certyfikat OHSAS 18001:2007. Zaświadcza on o tym, że w MTMG Sp. z o.o. promowane jest bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, nadzorowane są zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy, przez co zmniejsza się prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków. Pokazuje to, że MTMG Sp. z o.o. nie jest firmą nastawioną tylko na zysk, ale jako odpowiedzialny partner społeczny – oprócz celów ekonomicznych – wyznacza sobie i realizuje cele i zadania pro pracownicze w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

To wielka satysfakcja i nobilitacja dla naszego terminalu – mówi Bogdan Buczko, prezes MTMG-Morskiego Terminalu Masowego Gdynia. – Uzyskanie certyfikatu OHSAS 18001 jest zasługą wszystkich naszych pracowników. To bezpośrednia ocena jakości pracy każdego naszego pracownika. Otrzymanie certyfikatu OHSAS 18001 to symboliczne podkreślenie faktu, iż na sukcesy i renomę MTMG pracuje doświadczona oraz sumienna załoga. To także potwierdzenie faktu, że jesteśmy nowoczesnym terminalem uniwersalnym, który jako jedyny w gdyńskim porcie posiada tak istotny certyfikat . Wypada jeszcze przypomnieć, że już w roku 2007 MTMG uzyskało międzynarodowe certyfikaty systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z normą ISO 22000, zaś od 2009 roku posiada certyfikat bezpieczeństwa zgodnie z kodeksem ISPS, które uwiarygodniły jego pozycję na rynku jako przeładowcy ukierunkowanego na klienta, o wysokim poziomie świadczonych usług i dążącego do ciągłego ich doskonalenia.

Uzyskanie przez MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia kolejnego ważnego certyfikatu jakim jest OHSAS 18001 przyczyni się do skuteczniejszego osiągnięcia celów spółki oraz upewnia klientów terminalu, że usługi przeładunkowo – składowe świadczone przez terminal spełniają europejskie wymagania jakościowe.

1 2