Phone

(+48) 58 627 43 18

Phone (24h)

(+48) 508 376 415

Dźwignicowy / Operator żurawia

Do swojej załogi poszukujemy osób na stanowisko:
Dźwignicowy / Operator żurawia
miejsce pracy: Gdynia, Port
Do Twoich zadań należeć będzie obsługa dźwigu szynowego chwytakowego czterolinowego.

Aplikuj do nas, jeśli:

– posiadasz zaświadczenie kwalifikacyjne TDT kategorii I Ż w zakresie obsługi żurawi szynowych o udźwigu do 50 ton
– umiesz pracować w zespole i dbasz o jakość wykonywanych obowiązków
– jesteś gotowy do pracy na trzy zmiany
Doświadczenie w obsłudze żurawi szynowych chwytakowych nie jest konieczne.

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie na pełen etat na umowę o pracę
– pakiet dodatkowych świadczeń (opieka medyczna i ubezpieczenie na życie PZU, karta Multisport, dofinansowanie do wypoczynku, nagroda roczna, bony podarunkowe)

Zapraszamy do aplikowania.
Prosimy o przesłanie CV na adres: d.cellary@mtmg.gdynia.pl

Klauzula informacyjna

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Węglowej 4.
Kontakt
W sprawach dotyczących ochrony danych mogą się Państwo kontaktować się pod adresem: kadry@mtmg.gdynia.pl.
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia sp. z o.o. będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych, po pomyślnie zakończonym procesie rekrutacyjnym, będą wyłącznie firmy i instytucje niezbędne do realizacji zadań związanych z zatrudnieniem.
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia tego procesu.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesiące.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
3) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) do usunięcia danych osobowych;
5) do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.