Phone

(+48) 58 627 43 18

Phone (24h)

(+48) 508 376 415

ELEKTRYK

MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia jako terminal uniwersalny świadczy usługi przeładunkowe, składowania i sortowania suchych ładunków masowych oraz przeładunku płynnych ładunków masowych przez 24 godziny na dobę. Ustanawiane przez nas rekordy przeładunkowe pozwalają nam utrzymywać wysoką pozycję wśród terminali masowych na Morzu Bałtyckim.

 

Do swojej załogi poszukujemy właśnie osoby na stanowisko:

Elektryk

miejsce pracy: Gdynia, Port

 

Do Twoich zadań należeć będzie utrzymanie w gotowości technicznej urządzeń przeładunkowych.

Aplikuj do nas, jeśli:

  • posiadasz uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji do 1 kV
  • masz wykształcenie zawodowe o profilu elektrycznym i min. 2-letnie doświadczenie w pracy elektryka lub wykształcenie średnie techniczne o profilu elektrycznym (doświadczenie w utrzymaniu ruchu będzie dodatkowym atutem)
  • jesteś gotowy do pracy na trzy zmiany i możesz pracować na wysokości

Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na pełen etat na umowę o pracę
  • pakiet dodatkowych świadczeń pracowniczych – opieka medyczna i ubezpieczenie na życie PZU, karta Multisport, dofinansowanie do wypoczynku, nagroda roczna, bony podarunkowe

Zapraszamy do aplikowania.

Prosimy o przesłanie CV na adres: d.cellary@mtmg.gdynia.pl

Klauzula informacyjna

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Węglowej 4.

Kontakt

W sprawach dotyczących ochrony danych mogą się Państwo kontaktować się pod adresem: kadry@mtmg.gdynia.pl.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia sp. z o.o. będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych, po pomyślnie zakończonym procesie rekrutacyjnym, będą wyłącznie firmy i instytucje niezbędne do realizacji zadań związanych z zatrudnieniem.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia tego procesu.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesiące.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
3) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
4) do usunięcia danych osobowych
5) do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.