Telefon

(+48) 58 627 43 18

Telefon (24h)

(+48) 508 376 415

HES GDYNIA - GOTOWI NA REALIZACJĘ TWOICH POTRZEB

 Operując w Porcie Gdynia, HES Gdynia Bulk Terminal Sp. z o.o. pełni rolę terminalu uniwersalnego, świadcząc przez 24h na dobę usługi przeładunkowe, składowania i sortowania suchych ładunków masowych takich jak węgiel, koks, ruda, zboża oraz pasze, biomasa, cukier, minerały kruszywa, nawozy, jak również przeładunku płynnych ładunków masowych (w tym chemikaliów klas 3, 6, 8 i 9 wg kodu IMDG) oraz ropy i przetworów naftowych. HES Gdynia usytuowany jest przy głównym wejściu do portu gdyńskiego i posiada doskonałe połączenie z systemem komunikacji drogowej jak i kolejowej.

z nami przeładujesz:

Pasze

Węgiel

Kruszywa

Pochodne ropy

Zboża

Koks

Biomasa

Ładunki płynne

Śruta Sojowa

Rudy

Minerały

Ropa naftowa

TECHNOLOGIE

HES Gdynia jest terminalem nieustannie rozwijającym się i dążącym do doskonałości, a ciągłe inwestycje pozwalają na usprawnianie procesów przeładunkowych podnosząc przy tym jakość wykonywanych usług, która jest jednym z głównych atutów Spółki.

Terminal posiada zautomatyzowany czterokomorowy magazyn wraz z technologią załadunkową i rozładunkową usytuowany na Nabrzeżu Śląskim, przeznaczony do składowania produktów rolnych o łącznej pojemności ok. 60.000 ton. Magazyn posiada cztery stanowiska załadunkowe, każde wyposażone w wagę zbiornikową. Jest on połączony poprzez estakadę wraz z systemem taśmociągów z magazynem usytuowanym na Nabrzeżu Szwedzkim umożliwiając swobodne dysponowanie powierzchnią. Magazyn na Nabrzeżu Szwedzkim posiada stanowisko załadunkowe wyposażone w wagę zbiornikową. Wydajność technologii w relacji rozładunkowej wynosi 1.200 ton / godzinę.

LUDZIE I ŚRODOWISKO

Ponieważ ludzie są największą wartością HES Gdynia, dbamy o ich zdrowie i bezpieczeństwo, by mogli wykonywać swoją pracę z oddaniem i w sposób niezagrażający sobie ani otoczeniu.

HES Gdynia stosuje proekologiczne technologie przeładunku oraz dąży do maksymalizacji jakości i bezpieczeństwa podczas świadczenia usług, czego potwierdzeniem są certyfikaty ISO 9001:2009 oraz ISO 22000:2005 HACCP przyznane przez PIHZ Certyfikacja i Bureau Veritas Certification. W 2014 roku, dzięki ogromnym staraniom Spółki i jako jedyny w gdyńskim Porcie, terminal uzyskał certyfikat OHSAS 18001:2007, świadczący o promowaniu bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Chroniąc środowisko oraz najbliższe otoczenie, HES Gdynia inwestuje w coraz nowocześniejsze systemy zabezpieczania hałd przed nadmiernym pyleniem, m.in. poprzez pokrywanie towaru cienką warstwą celulozy dzięki zastosowaniu instalacji Dustcrusterliquid®.