Telefon

(+48) 58 627 43 18

Telefon (24h)

(+48) 508 376 415

MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o.

DYREKTOR NACZELNY

DYREKTOR HANDLOWY

DYREKTOR OPERACYJNY

DYREKTOR D/S FINANSOWYCH

DYREKTOR TECHNICZNY

DYREKTOR ZASOBÓW LUDZKICH

ZESPÓŁ MARKETINGU

KIEROWNIK WYDZIAŁU EKSPLOATACJI

CENTRUM DYSPOZYTORSKIE (24H)

KIEROWNIK OBSŁUGI ŁADUNKÓW

OBSŁUGA NABRZEŻY I MAGAZYNÓW
(sprawy rozliczeniowe ładunków)

CENTRUM ROZLICZENIOWE ŁADUNKÓW

SPIS TELEFONÓW MTMG