Zmiana na nazwy MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. na HES Gdynia Bulk Terminal Sp. z o.o.

Janusz Czarski

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że z dniem 19 marca 2019 roku ulega zmianie nazwa naszej Spółki z dotychczasowej: MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. na HES Gdynia Bulk Terminal Sp. z o.o.

Zmiana nazwy jest wynikiem ujednolicenia nazw spółek funkcjonujących w ramach Grupy HES International, której częścią jest Terminal. Jest to również efekt budowania silnej marki HES International na globalnym rynku przeładunków portowych, która ma dostarczyć wysokiej jakości rozwiązania logistyczne swoim klientom.

Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega również adres strony internetowej oraz adresy poczty elektronicznej:

Nowa strona internetowa: www.hesinternational.eu/terminals/hes-gdynia-bulk-terminal

Nowy firmowy adres e-mail: gdynia@hesinternational.eu

Nowy format indywidualnych adresów e-mail: pierwsza litra imienia.nazwisko@hesinternational.eu

Wszystkie pozostałe dane, w tym numer NIP, REGON, KRS, numer konta bankowego, numery telefonów, adres stacjonarny pozostają bez zmian. Nowa nazwa nie ma też wpływu na zawarte umowy handlowe, posiadane certyfikaty, koncesje ani żadne inne prawnie wiążące dokumenty.

Prosimy o uwzględnienie i odnotowanie wyżej opisanych zmian w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz na wszelkich dokumentach wystawianych dla HES Gdynia Bulk Terminal Sp. z o.o.