Zmiana na nazwy MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. na HES Gdynia Bulk Terminal Sp. z o.o.

Janusz Czarski

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że z dniem 19 marca 2019 roku ulega zmianie nazwa naszej Spółki z dotychczasowej: MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. na HES Gdynia Bulk Terminal Sp. z o.o.

Zmiana nazwy jest wynikiem ujednolicenia nazw spółek funkcjonujących w ramach Grupy HES International, której częścią jest Terminal. Jest to również efekt budowania silnej marki HES International na globalnym rynku przeładunków portowych, która ma dostarczyć wysokiej jakości rozwiązania logistyczne swoim klientom.

Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega również adres strony internetowej oraz adresy poczty elektronicznej:

Nowa strona internetowa: www.hesinternational.eu/terminals/hes-gdynia-bulk-terminal

Nowy firmowy adres e-mail: gdynia@hesinternational.eu

Nowy format indywidualnych adresów e-mail: pierwsza litra imienia.nazwisko@hesinternational.eu

Wszystkie pozostałe dane, w tym numer NIP, REGON, KRS, numer konta bankowego, numery telefonów, adres stacjonarny pozostają bez zmian. Nowa nazwa nie ma też wpływu na zawarte umowy handlowe, posiadane certyfikaty, koncesje ani żadne inne prawnie wiążące dokumenty.

Prosimy o uwzględnienie i odnotowanie wyżej opisanych zmian w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz na wszelkich dokumentach wystawianych dla HES Gdynia Bulk Terminal Sp. z o.o.

MTMG realizuje założone plany inwestycyjne ograniczające wpływ działalności terminalu na środowisko

Janusz Czarski

W listopadzie br. na terminalu MTMG Sp. z o.o. uruchomiona została myjnia podwozi samochodów ciężarowych MobyDick Mobile Top, której producentem jest Frutiger, firma specjalizująca się w tego typu urządzeniach. Nowe urządzenie jest kolejnym zabezpieczeniem zakupionym przez MTMG Sp. z o.o., ograniczającym niezorganizowane pyły z dróg komunikacyjnych, przenoszone przez koła samochodów ciężarowych poruszających się po placach składowych węgla i koksu.

Urządzenie składa się z burt bocznych i rozbudowanego systemu zraszającego, a zaprojektowane jest do mycia kół, fartuchów błotników i podwozia wszystkich samochodów ciężarowych dopuszczonych do ruchu na drogach publicznych. Dzięki zastosowaniu automatycznego systemu sterowania (czujnik uruchamiający myjnie przy wjeździe samochodu na platformę) oraz regulacji czasu mycia pojazdów, jak również dzięki systemowi filtracji i wtórnego obiegu wody, minimalizowane jest zużycie wody, przez co działanie urządzenia jest przyjazne środowisku.

Jednocześnie MTMG Sp. z o.o. zakupił 4 nowe chwytaki dwułupinowe producenta Verstegen Grijpers B.V., do żurawi szynowych Q16 ton, o pojemności 10 m3. Konstrukcja chwytaków minimalizuje ryzyko kruszenia przeładowywanego węgla, a jego parametry umożliwiają wykorzystanie ich również do przeładunku standardowych wagonów węglowych. Zastosowana twarda stal Hardox 450 gwarantuje długą żywotność sprzętu i odporność na uszkodzenia mechaniczne łupin chwytaka.

Mieszkańcy Gdyni zwiedzili Morski Terminal Masowy Gdynia

Janusz Czarski

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w otwartym spotkaniu, 22 września, poznając kulisy funkcjonowania Morskiego Terminala Masowego Gdynia. Uczestnicy zapoznali się z działaniami MTMG, mającymi na celu optymalizację pracy i ograniczanie wpływu firmy na otoczenie. Ponadto, podczas terenowej wycieczki zwiedzili portowe place, nabrzeża i zobaczyli z bliska sprzęty zajmujące się przeładunkiem.

Wydarzenie przyciągnęło gdynian oraz fanów logistyki morskiej. Spotkanie odbyło się w sobotę, gdyż jest to dzień zmniejszonej aktywności prac w terminalu. Po zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa uczestnicy wzięli udział w autokarowej wycieczce, objeżdżając place składowe i nabrzeża, na których wykonywane są operacje przeładunkowe. Podczas wydarzenia MTMG poinformowało o niedawnych zakupach sprzętów, takich jak: żuraw bramowy, kryte przenośniki taśmowe oraz zraszacze.

– Niezwykle miło było nam gościć wszystkich zainteresowanych naszą codzienną pracą. Dziękujemy za spore zaangażowanie uczestników. Cieszymy się, że udało nam się wyjaśnić specyfikę funkcjonowania terminalu, opowiedzieć o przeładowywanych ładunkach oraz technologii w jakiej obsługujemy je na naszym terminalu. Spotkanie to było dla nas cennym doświadczeniem i kolejnym krokiem w stronę dialogu z lokalną społecznością – mówi Witold Mierzejewski, Account Manager MTMG.

Ponad 79 000 t australijskiego węgla w gdyńskim porcie

Janusz Czarski

Australijski węgiel koksujący w gdyńskim porcie. Do Morskiego Terminalu Masowego Gdynia we wtorek wieczorem przypłynęło ponad 79 000 t tego surowca. Obecnie przy Nabrzeżu Holenderskim trwa rozładunek.

Ładunek przypłynął do Gdyni na statku Cape Armeria. Jednostka ma 291,98 m długości, 45 m szerokości oraz 11,9 m zanurzenia. Masowiec zbudowany w 2013 r. w japońskiej stoczni Saijo Shipyard pływa pod panamską banderą. Jego nośność to 181 393 t.

Statek wyładowywany jest za pomocą żurawi chwytakowo-hakowych. Dzięki doświadczeniu pracowników MTMG operacja przebiega szybko i z zachowaniem wszystkich wymaganych norm. Australijski węgiel koksujący trafi do hut na południu Polski.

Do tej pory największym masowcem, jaki zawinął do MTMG był Frontier Jacaranda o nośności 182 757 t.

MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia usytuowany jest przy głównym wejściu do portu gdyńskiego i posiada bezpośrednie połączenie z systemem komunikacji kolejowej i drogowej. W strukturze Portu Gdynia MTMG pełni rolę terminalu uniwersalnego, świadcząc usługi przeładunkowe, składowania, big-bagowania i sortowania wszelkich ładunków masowych występujących w obrocie portowo-morskim.

MTMG jest posiadaczem certyfikatów ISO 9001:2000 oraz ISO 22000:2005 HACCP przyznanych przez PIHZ Certyfikacja i Bureau Veritas Certification.

Terminal pracuje 24 godziny na dobę i oferuje obsługę: węgla i koksu, zbóż i pasz, rud, innych ładunków masowych suchych i płynnych (w tym chemikaliów klas 3, 6, 8 i 9 wg kodu IMDG), ropy i przetworów naftowych oraz drobnicy. MTMG stosuje proekologiczne technologie przeładunku.

Podkreśleniem jakości oraz możliwości MTMG są prestiżowe wyróżnienia Gazele Biznesu oraz Diamenty Forbesa.

Źródło: GospodarkaMorska.pl

MTMG – sponsorem tegorocznej edycji Gdańskiej Giełdy Zbóż

Janusz Czarski

Dnia 20 lipca 2017 roku, w Hotelu Sheraton w Sopocie, odbyła się ósma edycja spotkania przedstawicieli branży zbożowej pod nazwą Gdańska Giełda Zboża. Spotkanie zostało zorganizowane pod patronatem Izby Zbożowo – Paszowej oraz Krajowej Federacji Producentów Zbóż. Jednym ze sponsorów tegorocznego spotkania był nasz terminal.

Spotkanie to było doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z krajowymi i europejskimi firmami handlowymi, bezpośrednimi importerami / eksporterami, młynami, przetwórcami zbóż i producentami pasz działającymi na rynku zbóż. Ponadto w spotkaniu uczestniczyły firmy świadczące usługi na rzecz sektora gospodarki rolnej, takie jak inwestycje, transport czy kontrola jakości. Spotkanie obejmuje największe i najszersze spectrum firm związanych z szeroko rozumianym rynkiem rolnym.

Ponadto na spotkaniu omówiono trendy światowego rynku śruty sojowej i zbóż u progu nowego sezonu, popyt i podaż, pierwsze informacje z pól, jakość i wydajność.