Nowy rekord wielkości statku z ładunkiem w porcie Gdynia należy do Frontier JacarandaW ostatni poniedziałek (31 lipca) Gdynię opuścił statek Frontier Jacaranda – największy masowiec, jaki dotąd zawinął do terminalu MTMG i zarazem największy statek z ładunkiem w porcie Gdynia. Sam statek okazał się rekordowy w Gdyni, ale nie przywiózł rekordowej partii ładunku. Masowiec klasy cape size przywiózł do Gdyni około 52 000 ton węgla koksującego z terminalu Hay Point w Australii. Większość australijskiego ładunku pozostawił w Dunkierce i Rotterdamie.

frontier_jacaranda_20170729_piosta_4908_800
fot. Piotr B. Stareńczak

Takie rekordy nie mają znaczenia biznesowego, zwłaszcza jeśli nie niosą ze sobą znaczącego przełomu, nie otwierają „nowego rozdziału” w życiu gospodarczym portu. Statek Frontier Jacaranda poprawił poprzedni rekord nośności masowca z ładunkiem w porcie gdyńskim jedynie o niewielki margines. Masowce wielkości cape size bywają w Gdyni, przy nabrzeżach MTMG (Morskiego Terminalu Masowego Gdynia) od kilku do (rzadziej) kilkunastu razy w roku. Przeważają mniejsze statki – panamaxy i kamsarmaxy oraz mniejsze, także całkiem małe, eksploatowane w trampingu europejskim (w żegludze bliskiego zasięgu), w tym coastery o nośności zaledwie 2 do 3 tys. ton. Odnotowujemy jednak ten rekord jako ciekawostkę i z kronikarskiego obowiązku.

Frontier Jacaranda charakteryzuje się nośnością 182 757 t, co oznacza, że „pobił” dotychczasowego rekordzistę o zaledwie 1048 t.

Do niedawna prymat wśród największych statków z ładunkiem obsługiwanych w porcie gdyńskim dzierżył, rozładowany w Morskim Terminalu Masowym Gdynia (MTMG), Bulk Switzerland o nośności 181 709 t (w czym przewyższył poprzedniego rekordzistę o 1467 ton). Rekord ten ustanowiony został podczas kilkudniowego pobytu statku w Gdyni, zakończonego 22 marca 2015 roku.
Wcześniej największym statkiem z ładunkiem, obsługiwanym w porcie Gdynia, był masowiec Linda Fortune o nośności 180 242 t. Jego rekord utrzymywał się od marca 2012 roku.

Od masowca Frontier Jacaranda, wśród odwiedzających port Gdynia, większe były tylko dwa statki – o nośności ok. 300 i nieco ponad 300 tys. ton – zbiornikowce, które weszły do Gdyni bez ładunku – na remonty przy nabrzeżu.

Masowiec Frontier Jacaranda został przekazany armatorowi przez stocznię Kawasaki Heavy Industries 15 czerwca 2011 roku, jako siódmy z typoszeregu 180 000 dwt zaprojektowanego przez Kawasaki. Statek należy do największych, jakie – w pełni załadowane – mogą wejść do francuskiego portu Dunkierka, jest więc tzw. dunkirkmaxem.

Jednostka zawiera wiele rozwiązań projektowych mających służyć zmniejszeniu zużycia paliwa – m.in.: efektywny silnik napędu głównego, wysokiej sprawności hydrodynamicznej śrubę napędową, kierownicę napływu Kawasaki semi-duct system z płetwami contra fins (SDS-F) oraz ster z gruszką z płetwami („lotkami”) (RBS-F).

Piotr B. Stareńczak

http://www.portalmorski.pl/porty-logistyka/36501-nowy-rekord-wielkosci-statku-z-ladunkiem-w-porcie-gdynia-nalezy-do-cape-size-frontier-jacaranda

About Arsena