Certyfikat OHSAS 18001 dla MTMGOHSAS 18001:2007 to międzynarodowa norma określająca specyfikację dla systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W Polsce firmy najczęściej decydują się na wdrożenie i certyfikację systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego lub bezpieczeństwem żywności zgodne z HACCP, których adresatem są przede wszystkim klienci posiadacza certyfikatu. System zarządzania BHP zgodny z normą OHSAS 18001:2007 jest skierowany do pracowników oraz firm pracujących na terenie posiadacza certyfikatu w celu zapewnienia im jak najdalej posuniętego bezpieczeństwa. Niebagatelne jest również to, że wymagania normy dla systemów zarządzania BHP są bardziej restrykcyjne niż dla innych systemów, a sam proces przygotowania do certyfikacji jest żmudny i kosztowny. Już dwa lata temu MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia – jako pierwszy w Porcie Gdynia – rozpoczął wdrażanie systemu zarządzania BHP poprzez zarządzanie i nadzór nad kluczowymi obszarami: od rozpoznawania zagrożeń i oceny ryzyka, poprzez system szkoleń, komunikację, kontrolę operacji, postępowania w przypadku awarii, aż po pomiar, monitorowanie i poprawę bezpieczeństwa.

W wyniku tej ogromnej pracy dnia 11 września br. system zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy MTMG – Morskiego Terminalu Masowego Gdynia został oceniony pozytywnie i uznany jako zgodny z wymaganiami normy, uzyskując certyfikat OHSAS 18001:2007. Zaświadcza on o tym, że w MTMG Sp. z o.o. promowane jest bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, nadzorowane są zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy, przez co zmniejsza się prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków. Pokazuje to, że MTMG Sp. z o.o. nie jest firmą nastawioną tylko na zysk, ale jako odpowiedzialny partner społeczny – oprócz celów ekonomicznych – wyznacza sobie i realizuje cele i zadania pro pracownicze w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

To wielka satysfakcja i nobilitacja dla naszego terminalu – mówi Bogdan Buczko, prezes MTMG-Morskiego Terminalu Masowego Gdynia. – Uzyskanie certyfikatu OHSAS 18001 jest zasługą wszystkich naszych pracowników. To bezpośrednia ocena jakości pracy każdego naszego pracownika. Otrzymanie certyfikatu OHSAS 18001 to symboliczne podkreślenie faktu, iż na sukcesy i renomę MTMG pracuje doświadczona oraz sumienna załoga. To także potwierdzenie faktu, że jesteśmy nowoczesnym terminalem uniwersalnym, który jako jedyny w gdyńskim porcie posiada tak istotny certyfikat . Wypada jeszcze przypomnieć, że już w roku 2007 MTMG uzyskało międzynarodowe certyfikaty systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z normą ISO 22000, zaś od 2009 roku posiada certyfikat bezpieczeństwa zgodnie z kodeksem ISPS, które uwiarygodniły jego pozycję na rynku jako przeładowcy ukierunkowanego na klienta, o wysokim poziomie świadczonych usług i dążącego do ciągłego ich doskonalenia.

Uzyskanie przez MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia kolejnego ważnego certyfikatu jakim jest OHSAS 18001 przyczyni się do skuteczniejszego osiągnięcia celów spółki oraz upewnia klientów terminalu, że usługi przeładunkowo – składowe świadczone przez terminal spełniają europejskie wymagania jakościowe.

About Daniel_Suchanski